POLEMIZIRANJE O KRŠĆANSTVU #7

by Hrvoje

“Ali ako bi nam prišao čovjek (kao što će nam mnogi uskoro prilaziti) i rekao, “Ja sam nova vrsta čovjeka. Ja sam nadčovjek. Odrekao sam se milosrđa i pravde”; mi bismo mu trebali odgovoriti, “Nesumnjivo si nova vrsta, ali nisi se približio savršenom čovjeku, jer on je već bio u Božjem umu. Pali smo s Adamom, a uzdići ćemo se s Kristom; ali radije bismo pali sa Sotonom, nego se uzdigli s tobom.”

Continue Reading