POLEMIZIRANJE O KRŠĆANSTVU #14

by Hrvoje

“Jer kakva god bila Božanska Tajna, probijala ona povremeno granice silovito se izlijevajući u naš svijet (kao što su svi narodi vjerovali) ili ne, ona barem leži na onome mjestu koje je najudaljenije od cjepidlaka i njihovih definicija, a najbliže srebrnim dušama tihih ljudi, ljepoti grmlja, i čovjekovoj ljubavi prema svome rodnom mjestu.”

Continue Reading