ČAROLIJA #7

by Hrvoje
SMITH. [Obraćajući se doktoru.] Mislio sam da i vi sami smatrate obiteljsko praznovjerje lošim za zdravlje?
DOKTOR. Smatram da je obiteljsko praznovjerje bolje za zdravlje nego obiteljska svađa. [Opušteno odšeta preko sobe do Patricije.] Dakle, sigurno je lijepo biti mlad i još uvijek gledati sve te zvijezde i zalaske sunca. Mi stari šupljoglavci nećemo biti prestrogi prema vama, ako vaš pogled na stvari ponekad postane pomalo — hoćemo li reći zbrkan? Ako se zvijezde pogreškom raštrkaju po travi; ili ako se, jednom ili dva puta, zalazak sunca premjesti na istok. Samo bismo trebali reći, “Sanjaj koliko god želiš. Sanjaj za čitav ljudski rod. Sanjaj za nas koji više ne možemo sanjati. Ali nemoj posve zaboraviti na razliku.”
PATRICIA. Kakvu razliku?
DOKTOR. Razliku između stvari koje su prekrasne i stvari koje doista postoje.
Continue Reading
Previous Article
Next Article