HERETICI #75

by Hrvoje

“Ako kažemo kako nešto predstavlja jedan aspekt istine, očigledno je da tvrdimo kako znamo što je istina; jednako kao što, ako govorimo o stražnjim nogama psa, tvrdimo kako znamo što je pas. Nažalost, filozof koji govori o aspektima istine obično pita i “Što je istina?” Često čak i on sam osporava postojanje istine, ili kaže kako je nedokučiva ljudskoj inteligenciji. Kako on, onda, može prepoznati njene aspekte? Ne bih volio biti umjetnik koji bi graditelju donio arhitektonski nacrt, govoreći, “Ovo je južni aspekt kolibe s pogledom na more. Koliba s pogledom na more, naravno, ne postoji.” Ne bi mi baš bilo ni previše drago kada bih morao objasniti, u takvim okolnostima, kako koliba s pogledom na more možda i postoji, ali ju je nemoguće zamisliti ljudskim umom. Niti bi mi bilo imalo više drago biti zbrkani i smiješni metafizičar koji izjavljuje kako je u stanju posvuda vidjeti aspekte istine koje nema. Naravno, savršeno je očigledno kako postoje istine kod Kiplinga, kako postoje istine kod Shawa ili Wellsa. Ali stupanj do kojega ih možemo spoznati ovisi isključivo o tome koliko u sebi imamo jasnu zamisao o tome što je istina. Smiješno je pretpostaviti da, što smo sumnjičaviji, to više vidimo dobro u svemu. Jasno je da ćemo, što smo sigurniji što je dobro, to više vidjeti dobro u svemu.”

Continue Reading
Previous Article
Next Article