HERETICI #62

by Hrvoje

“Svijet je okrugao, toliko okrugao da se škole optimizma i pesimizma od samoga početka svađaju je li okrenut pravom stranom prema gore. Teškoća ne proizlazi u tolikoj mjeri iz puke činjenice da su dobro i zlo pomiješani u približno jednakim omjerima; proizlazi uglavnom iz činjenice da se ljudi uvijek razilaze u vezi toga koji su dijelovi dobri, a koji loši.”

Continue Reading
Previous Article
Next Article