HERETICI #47

by Hrvoje

“Činjenica je kako ono što g. Kiplinga privlači militarizmu nije zamisao hrabrosti, već zamisao discipline. Daleko je više hrabrosti po kvadratnom kilometru bilo u Srednjem vijeku, kada nijedan kralj nije imao profesionalnu organiziranu vojsku, već je svaki čovjek imao luk ili mač. Ali zanos g. Kiplinga profesionalnom vojskom nije izazvan hrabrošću, koja ga jedva imalo zanima, već disciplinom, koja je, kad se sve uzme u obzir, njegova osnovna tema. Moderna vojska nije čudo hrabrosti; ne pruža joj se dovoljno mogućnosti, zahvaljujući kukavičluku svih ostalih. Ona je zapravo čudo organizacije, i to je istinski Kiplingov ideal.”

Continue Reading
Previous Article
Next Article