HERETICI #46

by Hrvoje

“Profesionalni vojnik stječe sve više i više moći kako opća hrabrost zajednice opada. Tako je u Rimu pretorijanska garda postajala sve važnija i važnija kako je Rim postajao sve raskošniji i nemoćniji. Vojnik stječe civilnu moć razmjerno gubitku vojnih obilježja kod civila. A kako je bilo u drevnom Rimu, tako je i u suvremenoj Europi. Nikada nije postojalo doba u kojemu su narodi bili militantniji. Nikada nije postojalo doba u kojemu su ljudi bili manje hrabri. Sva doba i svi epovi pjevali su o oružju i čovjeku; ali mi smo istovremeno ostvarili propadanje čovjeka i fantastično usavršavanje oružja.”

Continue Reading
Previous Article
Next Article