HERETICI #37

by Hrvoje

“Veličanje može biti ogromno i suludo, a da ne posjeduje nijedno obilježje laskanja, sve dok se radi o veličanju nečega što očigledno postoji. Čovjek može reći kako žirafina glava udara u zvijezde, ili kako kit ispunjava Sjeverno more, a i dalje biti samo prilično uzbuđen u vezi svoje omiljene životinje. Ali kada počne čestitati žirafi na njenom perju i kitu na eleganciji njegovih nogu, zatječemo se u situaciji u kojoj smo suočeni s onim društvenim elementom što ga nazivamo laskanjem.”

Continue Reading
Previous Article
Next Article