HERETICI #35

by Hrvoje

“Čovjek ne može biti dovoljno mudar da bude veliki umjetnik, a da nije i dovoljno mudar da poželi biti filozof. Čovjek ne može raspolagati energijom za stvaranje dobre umjetnosti, a da nema i energije kojom će se poželjeti uzdići iznad nje. Mali umjetnik je zadovoljan umjetnošću; jedino čime je veliki umjetnik zadovoljan je sve.”

Continue Reading
Previous Article
Next Article