HERETICI #23

by Hrvoje

“Blasfemija predstavlja umjetnički efekt, jer blasfemija ovisi o filozofskom uvjerenju. Blasfemija ovisi o vjerovanju i s njime nestaje. Ako itko u to sumnja, neka ozbiljno sjedne i pokuša misliti blasfemične misli o Thoru. Mislim da će ga njegova obitelj na kraju dana zateći u pomalo iscrpljenom stanju.”

Continue Reading
Previous Article
Next Article