STABLA PONOSA #6

by Hrvoje

»Priznajem kako bih ja radije bio čovjek nego pravnik«, rekao je liječnik, prilično grubo. »Nisam uopće imao osjećaj da je pravo takva glupost. Kakva korist od toga da se jadnoj djevojci uskrati njeno vlasništvo, i da imanje propadne? No, ja moram ići, ili će i moji pacijenti također propasti.«

Continue Reading
Previous Article
Next Article