STABLA PONOSA #4

by Hrvoje

»Sve je to meni labirint«, reče svećenik uzdahnuvši. »Rekao sam vam, kako svi ti financijski poslovi nadilaze moje shvaćanje. Jedna i jedina stvar u koju sam bio posve siguran, bila je vrsta čovjeka koji mi je sjedio nasuprot. A bio sam siguran kako je on bio previše razdražljiv i drzak da bi bio varalica.«

Continue Reading
Previous Article
Next Article