STABLA PONOSA #3

by Hrvoje

»Čudno je što to kažete«, reče otac Brown; »jer sam pokušao otkriti svoje vlastite nedostatke u raznim područjima, i jedina je stvar za koju mislim kako ju sa sigurnošću znam o sebi, da nisam lud. Za što sam, naravno, kažnjen time što sam dosadan. Ali nisam nikada, koliko mi je poznato, izgubio dodir sa stvarnošću; a čini mi se čudnim da ga čovjek, briljantan poput Vas, može tako brzo izgubiti.«

Continue Reading
Previous Article
Next Article