SITNICE KOJE ŽIVOT ZNAČE #51

by Hrvoje

“Moji najbolji prijatelji svi su ili neizmjerni skeptici ili prilično neobuzdani vjernici, pa se tako naša rasprava tijekom ručka okrenula prema najekstremnijim i najstrašnijim idejama. A cijela je prepirka na kraju završila ovime: da je upitno može li čovjek uopće biti siguran u bilo što. Ja mislim da može biti siguran, jer ako je (kao što sam rekao svome prijatelju, bijesno vitlajući praznom bocom) intelektualno nemoguće razmatrati sigurnost, što je uopće ta sigurnost koju je nemoguće razmatrati? Ako nikada nisam iskusio takvu stvar kao što je sigurnost, ne mogu čak ni reći da neka stvar nije sigurna. Slično tome, ako nikada nisam iskusio takvu stvar kao što je zelena boja, ne mogu čak ni reći da moj nos nije zelen. Što se mene tiče, mogao bi biti onoliko zelen, koliko je to uopće moguće, ako doista nemam nikakvo iskustvo sa zelenom bojom. I tako smo vikali jedni na druge i protresli prostoriju; jer metafizika je jedina istinski osjećajna stvar.”

Continue Reading
Next Article