SITNICE KOJE ŽIVOT ZNAČE #5

by Hrvoje

“Oni mislioci koji ne mogu vjerovati ni u jednog boga često ističu kako bi njima ljubav prema ljudskom rodu sama po sebi bila dovoljna; a možda i bi, kada bi ju imali. To što bi se moglo nazvati ljubavlju prema ljudskom rodu prilično je stvarno; u našem vremenu ona postoji gotovo isključivo među onim ljudima koje nazivamo neobrazovanima; a uopće ne postoji među ljudima koji o njoj govore.”

Continue Reading