SITNICE KOJE ŽIVOT ZNAČE #44

by Hrvoje

“Zar misliš da ja idem u Francusku kako bih vidio Francusku? Zar misliš da ja idem u Njemačku kako bih vidio Njemačku? Uživat ću u objema; ali nisu one ono što tražim. Ja tražim Battersea. Cijela svrha putovanja nije u tome da kročiš u stranu zemlju; u tome je da napokon kročiš u svoju vlastitu zemlju, kao da se radi o stranoj zemlji. Dakle, upozoravam te da je ova Gladstone torba zbijena i teška, i da ću ju, ako izustiš onu riječ ‘paradoks,’ baciti na tvoju glavu. Ja nisam stvorio svijet, i ja ga nisam učinio paradoksalnim. To nije moja krivica, to je istina, jedini način da dođeš u Englesku je da iz nje odeš.”

Continue Reading