SITNICE KOJE ŽIVOT ZNAČE #42

by Hrvoje

“Nema potrebe da raspredam o suštinskoj zavodljivosti Hansom kočije – te jedine istinski plemenite moderne stvari koju će naše doba, kada ju bude prosuđivalo, svečano postaviti uz Partenon. Ona je doista moderna po tome što je istovremeno i skrovita i brza. Hansom kočija u kojoj sam se ja vozio bila je moderna s ta dva gledišta; bila je također vrlo moderna i po tome što je podbacila. Ali ona je osim toga i engleska; ne može ju se naći u inozemstvu; ona pripada predivnoj, romantičnoj zemlji u kojoj se gotovo svi pretvaraju da su bogatiji nego što jesu te se tako i ponašaju. Udobna je, pa ipak i smiona; a ta kombinacija predstavlja samu dušu Engleske.”

Continue Reading