SITNICE KOJE ŽIVOT ZNAČE #3

by Hrvoje

“Tada sam iznenada uvidio kako postoji simbolična podjela koja može naći usporedbu u biologiji. Hrabri ljudi su kralješnjaci; oni svoju blagost nose na površini, a svoju čvrstoću u sredini. Ali ove moderne kukavice, svi su oni rakovi; sva je njihova tvrdoća na površini, a njihova je mekoća unutra.”

Continue Reading