SITNICE KOJE ŽIVOT ZNAČE #25

by Hrvoje

“Jedino se sjećam kako mi je rekao sljedeće riječi: “Čovjek danas ne može napredovati vukući se naokolo s rukama u svojim džepovima.” Ja sam odvratio prilično očiglednom drskošću, kako je čovjek možda napredovao držeći ruke u džepovima drugih ljudi; na što je on počeo raspravljati o moralnoj evoluciji, pa pretpostavljam kako je ono što sam rekao sadržavalo nešto istine.”

Continue Reading