NAPOLEON OD NOTTING HILLA #19

by Hrvoje

“To je ono čemu zamjeram u vašem kozmopolitizmu. Kada kažete kako želite da se svi ljudi ujedine, zapravo mislite kako želite da se svi narodi ujedine kako bi naučili vještine vaših ljudi. Ako Arap beduin ne zna čitati, engleski misionar ili učitelj mora biti poslan da ga nauči čitati, ali nitko nikada ne kaže, ‘Taj učitelj ne zna jahati na devi; hajmo platiti beduinu da ga nauči.’ Kažete da će vaša civilizacija uključiti sve talente. Hoće li? Želite li stvarno reći, kako ćete do onoga trenutka kada Eskim nauči glasati za okružno vijeće, vi naučiti probosti morža kopljem? Vraćam se primjeru koji sam već spomenuo. U Nikaragvi smo imali način za lovljenje divljih konja – vezanjem prednjih nogu lasom – koji je navodno bio najbolji način u Južnoj Americi. Ako ćete uključiti sve talente, odite i učinite to. Ako nećete, dozvolite mi da kažem što sam oduvijek govorio, kako je iz svijeta nešto nestalo kada je Nikaragva civilizirana.”

Continue Reading