NAPOLEON OD NOTTING HILLA #18

by Hrvoje

“Što se je moglo dogoditi s Notting Hillom, da je svijet bio drugačiji, duboko je pitanje; ali evo i dubljeg. Što se je moglo dogoditi sa svijetom, da Notting Hilla nikada nije ni bilo?

Drugi je glas odvratio:

Isto što bi se dogodilo svijetu i svim zvjezdanim sustavima kada bi na jabukovom stablu izraslo šest jabuka umjesto sedam; nešto bi bilo zauvijek izgubljeno. Nikada u svijetu nije postojalo ništa posve nalik Notting Hillu. Nikada neće biti ničega nalik njemu sve do sudnjeg dana. Ne mogu vjerovati ni u što drugo osim da ga je Bog volio, kao što zasigurno voli sve što je samosvojno i nezamjenjivo.”

Continue Reading