NAPOLEON OD NOTTING HILLA #12

by Hrvoje

“Ti će ljudi biti uništeni prije zalaska sunca; i novi će se ljudi pojaviti i biti uništeni, i nove će nepravde biti počinjene, i ugnjetavanje će se uvijek iznova uzdizati poput sunca, a nepravda će uvijek biti svježa kao proljetno cvijeće. A kameni toranj će uvijek gledati na nju s visine. Materija će, u svojoj nečovječnoj ljepoti, uvijek gledati s visine na one koji su dovoljno ludi da pristanu umrijeti, a još i više ludi, jer su pristali živjeti.”

Continue Reading