KVARTET KREPOSNIH KRIMINALACA #35

by Hrvoje

“Kroz najgore što čovjek može zamisliti ostvaruje se ono najbolje, što čovjek ne može ni zamisliti.”

“Bojim se da ne razumijem,” reče mlađi partner.

“Prolazite kroz najgore na putu do najboljeg, kao što prolazite zapadom na putu prema istoku,” rekla je, “i doista postoji mjesto, na stražnjoj strani svijeta, gdje su istok i zapad jedno. Zar ne osjećate kako postoji nešto toliko strahovito i mahnito dobro, da mora djelovati loše?”

On ju je blijedo gledao, a ona je nastavila, kao da naglas razmišlja.

“Bljesak na nebu stvara mrlju u vidnom polju. A napokon,” dodala je, gotovo šapćući, “sunce je bilo pomračeno, jer je jedan Čovjek bio previše dobar da bi živio.”

Continue Reading