KVARTET KREPOSNIH KRIMINALACA #34

by Hrvoje

“Već je objašnjeno kako se Pavonijom upravljalo po prosvijećenim modernim načelima. To bi značilo da je kralj bio omiljen i bez ikakve moći; od naroda izabrani premijer bio je neomiljen i umjereno moćan; načelnik tajne policije bio je znatno moćniji, a tihi i inteligentni mali bankar, kojemu su svi dugovali novac, bio je najmoćniji od svih.”

Continue Reading