HERETICI #13

by Hrvoje

“Nema takve stvari na svijetu kao što je nezanimljiva tema; jedina stvar koja može postojati je nezainteresirana osoba. Ni za čim ne postoji vatrenija potreba nego za obranom dosadnjakovića. Kada je Byron podijelio ljudski rod na dosadnjakoviće i one koji se dosađuju, propustio je primijetiti kako uzvišena obilježja postoje u cijelosti u dosadnjakovićima, a manje vrijedna obilježja u onima koji se dosađuju, među koje je ubrojio i sebe. Dosadnjaković se, svojim zvjezdanim entuzijazmom, svojom svečanom srećom, mogao, na neki način, pokazati pjesnikom. Osoba koja se dosađuje zasigurno se pokazala prozaikom.”

Continue Reading
Previous Article
Next Article