DRUŽBA DUGOG LUKA #23

by Hrvoje

“Pretpostavljaš li kako muškarac poput tebe ne nosi svoju nacionalnost tako očito, kao nos na svome licu? Misliš li kako se muškarcu, koji je toliko beznadno Englez poput tebe, ne bi smijali u Americi? Ne možeš biti dobar Englez, a da ne budeš i dobra šala. Što si bolji Englez, to si veća šala; pa ipak, bolje je biti bolji.”

Continue Reading