DRUŽBA DUGOG LUKA #20

by Hrvoje

“‘Ne mislite da će kemikalije otrovati sve ribe koje ulovim, zar ne, doktore?’
‘Ne, naravno da ne,’ odvratio je Hunter kratko.
‘Same će se prilagoditi prirodnom selekcijom,’ reče Hood sanjalački. ‘Razvit će organe prilagođene uljnom okruženju – naučit će voljeti benzin.'”

Continue Reading